ప్రదర్శన

2019లో కార్మిక బీమా ప్రదర్శన

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

చైనా కార్మిక రక్షణ ఉత్పత్తుల ఫెయిర్ 2020 - CIOSH బీజింగ్

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

చైనా కార్మిక రక్షణ ఉత్పత్తుల ఫెయిర్ 2020 - CIOSH షాంఘై

100వ చైనా లేబర్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఫెయిర్. షాంగ్‌హై

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3